İhram tekbiri ve ayakta durabilmek

(Bölümün numarası 6; Page No. 341)  Namazın sıfatı (Bölümün numarası 6; Page No. 342)  Namaza başlama tekbiri ve ayakta durmaya gücü olmak. (5549) no'lu fetva: Soru: Yaklaşık hicri 1393 yılında Tebük bölgesinde öğretmenlik yapan bir kimse memleketimiz Rabve'ye geldi. Annemin namaz kılarken her rekatta ayağa kalktığını gördü selam verdikten sonra ona dedi ki: Ey anne! Kadının namazı erkeğin namazından farklıdır. (Annem) dedi ki: Nasıl yani çocuğum? (Öğretmen): Başlama tekbirini aldıktan sonra rükuya gider, secdeye gider namazın bundan sonraki kısmını oturarak tamamlarsın. Ayağa kalkabilecek kudreti olsa bile kadının her rekatta ayağa kalkması caiz değildir, dedi. O andan itibaren bugüne kadar annem bu şahsın kendisine söylediği üsluba göre namazını kılmaya devam etti. Ben küçüktüm yakın zamana kadar bu konuyu bilmiyordum. Annemin ayağa kalkabilecek gücü de vardır. Şimdi Allah'a (sübhanehü tealaya) iltica ediyorum sonra size bu bu konuda hayırlı ve doğru olana bizi yönlendirmenizi istirham ediyorum. Eğer namazı hatalı idiyse geçen senelerden bu tarafa kıldığı namazları ile ilgili bir şey yapması gerekir mi?


Cevap: Eğer durum bahsedildiği gibi ise bu kadının tevbe istiğfar etmesi gerekir, kaza etmesi gerekmez. Çünkü bu kadın bilmemesi ve itimat ettiği fetvanın batıl olması sebebiyle mazeretlidir. Bundan sonrası için bu kadının bir sorun yaşadığında ilim ehline sorması, avam kimselerin verdiği fetvalarla amel etmemesi gerekir. (Bölümün numarası 6; Page No. 343) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: