İmamın izni olmadan ezan okumak

İmamın izni olmadan ezan okumak (7339) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Müezzinin imamın izni olmadan ezan okuması caiz midir?


Cevap 2: İmamın izni olmadan müezzinin ezan okuması caizdir. Çünkü ezan konusunda o daha yetkindir. Bu konuda muteber olan, müezzinin, ister kendi bilgisine dayanarak, isterse yanında bulunanların -ki aralarında imam olmasa bile- ifadesine dayanarak vaktin girdiğini bilmesidir. Ayrıca ezan okumanın imamın iznine bağlı olduğuna dair bir delil mevcut değildir. (Bölümün numarası 6; Page No. 75) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: