İkinci teşehhütte Resulullah'a (s.a.v.) salavat okumak vaciptir

(5176) no'lu fetvanın sekizinci sorusu: Soru 8: İkinci teşehhütte Resulullah'a (s.a.v.) salavat okumak vacip midir. Unutarak veya kasıtlı olarak terketmenin hükmü nedir, bundan dolayı namaz geçersiz olur mu?.


Cevap 8: İkinci teşehhütte Resulullah'a (s.a.v.) salavat okumak, alimlerin kavlinden sahih olan görüşe göre vaciptir. Çünkü Resulullah'tan (s.a.v.), buna yönelik emir sadır olmuştur. İmam olsun münferid olsun, unutarak terkeden kimse sehiv secdesi yapar. Kasıtlı olarak terkeden kimsenin namazı batıl olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: