İki secde arasında oturmak

(Bölümün numarası 6; Page No. 446)  İki secde arasında oturmak. Onuncu soru, (8966) no'lu fetvadan: Soru 10: Namaz esnasında iki secde arasında oturmanın şekli nasıldır? Namaz kılan kimse, sol ayağını sağ bacağının altına gelecek şekilde, yere temas ettirerek oturağının (kıçının) üzerine mi oturur, yahut nasıl oturur? Yine birinci teşehhüt ve ikinci teşehhütte oturuşun şeklini geniş olarak açıklamanızı rica ediyorum.


Cevap 10: Sünnet olan, iki secde arasında sağ ayağını dikip, sol ayağını sererek üzerine oturmasıdır. Birinci teşehhütt de böyledir. Son teşehhüde gelince, sünnet olan teverrük yapmaktır. Yani sol ayağını sağ bacağının altına sokmak surektiyle kıçı üzerine oturmasıdır. Bütün bunlar müstehaptır. Namaz kılan kimse, birinci teşehhüttekini terkeder ve son teşehhütte sol ayağını serip üzerine oturursa, namazı batıl olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: