İhtiyaçları gidermek için cinlerden yardım isteme ve cinlere sığınma

(433) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Kasıtlı ya da kasıtsız olarak mesela: "Şunu alın, götürün, uzaklaştırın" gibi sözlerle birine kötülük yapmaları için cin ve şeytan çağırmanın hükmü nedir? Böyle sözler etmenin hükmü nedir? Çünkü cin çağıran kişinin hiçbir namazı ve orucunun kabul edilmeyeceğini, müslümanların kabristanına gömülmeyeceğini, öldüğü zaman da namazının kılınıp cenazesinin teşyii edilmeyeceğini duydum.


Cevap 1 : Birine zarar ya da fayda verdirmek gibi işler yaptırmak için cinlerden yardım istenmesi ve cinlere sığınılması ibadette şirktir. Çünkü burada, insan yardım talebine cevap verip ihtiyaçlarını gideren cinden yararlanırken diğer yandan cin de kendisini tazim edip ona sığınan, arzusunu gerçekleştirmek için ondan yardım isteyen insandan yararlanmaktadır. Bu konuda yüce Allah şöyle: Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, «Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların, insanlardan olan dostları ise: «Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.(128)İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. (Bölümün numarası 1; Page No. 603) buyurmuştur. Yine Allah Te'âlâ şöyle: Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. buyurmuştur. Dolayısıyla insanın başkasına zarar vermesi veya şerrinden korktuğu kimsenin şerrinden kendisini koruması için cinden yardım istemesi şirktir. Kim böyle davranışlar içerisine girerse, onun ne namazı ne de orucu kabul edilir. Zira yüce Allah şöyle: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun! buyurmaktadır. Kimin böyle işlerle meşgul olduğu bilinirse, onun ne namazı kılınır ne de öldüğünde cenazesi kaldırılıp müslümanların kapristanına defnedilir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: