İhtiyaçları gidermek için ölü velileri ziyaret etmek

İkinci soru,(7125) no'lu fetvadan: Soru 2: Velilerin kabirlerini ziyaret etmekle ilgili insanların başına hastalaık veya kuraklık gibi bazı musibetler geldiğinde bazı insanlar velilerin kabirlerine gidip Allah onların hastasına şifa vermesi veya yağmur yağdırması için yanında bir koyun veya keçi kesmektedirler.


Cevap 2: Bu caiz değildir. Bilakis bu şirktir. Allah tealanın şu sözü için De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. ve şu ayet için Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. (Bölümün numarası 1; Page No. 201) ve peygamber (s.a.v) den sabit olan şu sözünden dolayı Allah'tan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: