İhramlı kişinin burunun kanamasından veya başka sebepten dolayı kan çıkması

(17955 ) Numaralı fetvanın birinci sorusu:Soru1:Hac gününde Harem'e girmeden önce burnumdan kan geldi. İhramlıyken bu kanı yıkadım haccımı tamamladım. Şehrime döndüğümde haccı eda ettikten iki yıl sonra ihram elbisesinde kan gördüm. Benim haccım sahih midir, yoksa yeniden iade mi etmeliyim? Şunu da bilmelisiniz ki ben haccın bazı işlerini bilmiyorum. (Bölümün numarası 10; Page No. 242)


Cevap 1: İhramlı kişinin burunun kanamasından veya başka bir şeyden dolayı kan çıkarsa o ihramın sıhhatine zarar vermez. Fakat ondan çok kan çıkarsa ve namaz kılmak veya beyti tavaf etmek isterse kanı yıkar namaz ve tavaf için abdest alır. Her kim namaz kılar veya tavaf eder sonra bunları bitirdikten sonra elbisesinde bilmediği bir kan veya biliyor ama unutmuş bir kan eseri bulsa onun namazı tavafı inşallah sahihdir. Fakat sonrakiler için yıkamalı. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: