Adestsiz tavaf eden kimse

(17713) Numaralı fetvanın birinci sorusu:Soru1:Allah'ın fazlıyla hac farizasını yapmaya gittim. Zilhicce'nin 2.gününde gece yarısından sonra saat sekizde umre yapmak için konakladık. Öyle ki, biz otobüsle yolculuk yaptık. Harem'i şerife girdik. Ben ihramlıydım. Fakat abdestsiz olduğumu hatırladım. Şadırvanın yolunu bilmiyordum. Haremin içindeki dolu bidonlara gittim. Abdest aldım fakat iki kolumu yıkama yerine mesh ettim. Şöyle ki, bir çok yabancı vardı ve avret yerlerini açmadım ve örtülüydüm. Sonra umreyi eda için gittim. İki kulağımın etrafından saçımı kesmekle tahallülü gerçekeştirdim. Umrem sahih mi? Hata yaptıysam bana ne gerekir? Şunu da bilmelisiniz ki hac temettü haccı idi. (Bölümün numarası 10; Page No. 241)


Cevap 1: Umreniz sahih değildir. Çünkü siz abdestsiz tavaf etmişsiniz. Umreyi eda etmezden önce sahih olarak hac için ihrama girdiğinize gelince. Siz kıran hacısı oldunuz. Şayet siz haccın amellerini tam yerine getirdiyseniz sizin kıran haccınız ve umreniz sahihtir. Size bir şey gerekmez. Çünkü siz meşru olan tavaf ve say'dan evvel başı kısaltma konusundaki şerî kuralları bilmiyorsunuz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: