İhlasa giden yol

İhlasa giden yol (8894) no'lu fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 207) Soru 1: Ben bu dönemde ne yapacağımı bilmeden yaşıyorum. Niyetin sadece Allah için samimi olması, kolay bir durum değildir. Zira niyetin Allah için olması, yapılması gereken farzlardandır. Bundan dolayı sahabeden birisi şöyle diyordu: "İhlas azizdir". Bunun için insan nasıl yapmalı ki, Allah için ihlaslı olsun, insan ne yapmalı ki, ilim tahisili ve en yüksek makamlara ve merkezlere erişmek Allah için olsun. İnsan ne yapmalı ki, namazında Allah Te'âlâ'ın azametini hissederek durabilsin. Ben namazıma duruyorum ve onu bitiriyorum ve bir şey hissetmiyorum. Sanki ben, semavat ve arzın sahibinin huzurunda durmadım. Hatta ben, bir kötülük gördüğüm zaman öfkelenmemin Allah için değil hamiyyet yönüyle olmasından korkuyorum. Burada benim sözümün manası, bu durumu sorarken gösteriş ve riya için sormuyorum, onunla amel etmenin manası riya veyahut gösteriş değildir, sadece Allah rızası içindir. Onun yapması hiçbir şey için olmaya bilir, fakat ben onu sadece yapıyorum. Çünkü ben bu işi yapmak istiyorum, mesela oruç tutmak istiyorum, yahut geceleyin kalkmak istiyorum. Sizden bu durumda bana meydana gelen şeyden sonra bana bu durumu açıklamanızı rica ediyorum. Bana dedi ki: İnsanın yapması mümkün olan bir amel, bu durum riyadan ve gösterişten uzaktır ancak geceleyin namaz kılması Allah rızası için olmayabilir. Niçin? Çünkü o, sadece yapmak istiyor. Bana bu durumun açıklamasını yapmanızı rica ediyorum.


Cevap 1: Allah'a teslim olmaya çalış, O'nun için kalbini halis kıl, amelinle O'nun rızasına ulaşmaya ve sevap kazanmaya gayret et ve Allah'ı ve ahiret yurdunu iste. Kendinden vesveseyi kov ve şeytanın tuzağını defet. Zira o rahatını kaçırmak ve seni şüphelerle doldurmak ister.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: