"İhlas kelimesi, ancak onun manasını bilerek söyleyen kimseye fayda verir"

(15610) Numaralı fetva: Soru: Abdurrahman b. Hasan Ali Şeyh'in "Fethu'l-Mecid sayfa kırk beşteki sözü hakkındaki (Bölümün numarası 2; Page No. 430) görüşünüz nedir? Bu, "La ilahe illellah" sözünü söyleyen kimsenin aksine, o Allah'tan başkasına dua ediyor ve fayda ve zarar vermeyen ölüden ve gaip olandan yardım istiyor. Mahlukatın çoğununda görüldüğü gibi. Bunlar, onu söyleseler de çelişkili şeylerle onu karıştırıyorlar. Onu söyleyene, olumsuz ve olumlu olarak ancak delilleriyle öğrenilen ilimle fayda verir. İnsanlar için hüküm, zamandan zamana ve mekandan mekana değişir mi, yoksa hüküm, tevile ihtiyaç olmayacak şekilde sabit midir?


Cevap: Abdurrahman b. Hasan'ın (Allah ona rahmet etsin) sözü açıktır ki, ihlas kelimesi ancak onun manasını bilerek, gereği üzere amel ederek ve ibadeti sadece Allah Te'âlâ'ya has kılarak söylerse söyleyene fayda verir. Ancak Allah'tan başkasından yardım isteyen, Allah'tan başkasına dua eden yahut ölülerin, kendilerine dua edenleri işittiğine ve kendisine şefaat edeceğine ve kendisiyle Allah arasında vesile olacaklarına inanan, sıkıntıların kalkması için kendilerine kurban kesen, onlardan yardım isteyen, onlara iltica eden, Allah'tan başkasına dua eden ve onların dualarının fayda verdiğine inanan kimse, bütün bunlar kelime-i tevhide münafidir, onu yapan ve ona inanan, en büyük şirkle Allah'a şirk koşmuş bir müşriktir ve dünyada ona kafirlerin hükümleri uygulanır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.Tags: