İftitah "başlama" ve "ruku" tekbiri

İftitah "başlamak, tekbir ruku’ tekbiri Birinci soru, (7527) no'lu fetvadan: Soru 1: Ben bir Cuma mescidinde imamım. Az bir ilmim var. Günlerden bir gün -Allah kendilerini ve bizleri muvaffak eylesin- bir vatandaş Hafcı'da namaz kılanların önünde durdu ve dedi ki: İnsanların birçoğu mescide girdiğinde cemaatı rükuda bulmuşsa bir başlama bir de rüku tekbiri olmak üzere iki tekbir alması gerekir. Böyle rüku durumunda iki tekbir mi almalıdır,bu (davranış) doğru mudur, yoksa başlama tekbiri olarak bir tekbir alıp cemaata uyması mı gerekir, bu hususta lütfen cevap veriniz. Allah sizi mükafaatlandırsın, hayır yolunda önünüzdeki engelleri kaldırsın.


Cevap 1: Cemaat namaza başladığında imam rükuda ise ayakta tek bir tekbir alır o da başlangıç tekbiridir, (Bölümün numarası 6; Page No. 346)  bu tekbir rüku tekbirine dahildir, bir başlangıç için ikincisi rüku için iki tekbir alırsa güzel olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: