İddiyye kıraatı denen kıraat

(16137) Numaralı fetva: Soru: Kıraatı'l-iddiyye ismiyle yazılmış bir takım kitapçıklar yaygınlaşmaktadır. Bu kıraat şu şekilde yapılmaktadır: Yasin suresi yedi kez okuyor daha sonra sureyi başından itibaren şu ayete kadar okuyor: onları kapattık, artık göremezler. (Bölümün numarası 2; Page No. 178) Sonra şöyle diyor: (Ey nuru sırrında , sırrı da yarattıklarında gizli olan Allahım! Beni nazar edenlerin nazarından koru, haset edenlerin ve insanı gafilce avlayanların kalplerinde olan kötülüklerden koru! Ruhu bedende sakladığın gibi beni de koru! Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin! Daha sonra şu ayete kadar okuyorsun: beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını Daha sonra şöyle diyorsun: (Allah'ın ihtiyaçlarımı gidererek bana ikram da bulun!) Daha sonra şu ayete kadar okursun: İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir. Bunu 21 kez tekrarlarsın. Daha sonra şöyle dersin: Allahım! Bana varlığını kuşatan fazlından vererek beni bütün yarattıklarından müstağni kıl! Daha sonra şu ayete kadar okursun: Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Bunu 14 kez tekrarlarsın. Daha sonra şöyle dersin: Üç kez "Allahım! Beni dünyanın afetlerinden koru" dersin. Daha sonra şu ayete kadar okursun: Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Sonra şöyle der: Üç kez: "Allah benim ihtiyaçlarımı gidermeye kadirdir" dersin. Daha sonra sureyi bitirir ve başı şöyle başlayan duayı okursun: Ey, en güzel yollarla hayırları veren ve hayırların sahibi olan Allahım!... Bu surenin fazileti hakkında gelen hadisler sizlerce malumdur. Şu hadisler ve benzerleri gibi: "Her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasindir." Aleyhisselamın şu sözü gibi: "Yasin ne için okunursa o şeyi kolaylaştırır." Sonra (İhlas), (Muavvizeteyn) ve (Elem neşrah) surelerini okuyarak okumayı bitiriyorsun. Bu kıraatlerin hükmü nedir? Bize neyi tavsiye edersiniz? Allah sizleri muvaffak kılsın.


Cevap : Bu anlatılan kıraatler bidatlerdendir. Çünkü kitap veya sünnette böyle bir okuma şekli yoktur. Bu işi ne raşit halifeler ne de bu ümmetin geçmişinde gelen salihler yapmışlardır. Müslümana gereken yapmış olduğu okuma ve zikirleri sünnette meşruiyeti sabit olan zikir ve okumalardan seçmesidir. (Bölümün numarası 2; Page No. 179) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: