İblis, meleklerden değil cinlerdendir

(Bölümün numarası 3; Page No. 509) (7815) no'lu fetva: Soru: İblis, cinlerden mi yoksa meleklerden midir?


Cevap: İblis, meleklerden değil cinlerdendir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Yine şöyle buyurur: Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.(14)Cinleri öz ateşten yarattı. Resulullah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Melekler, nurdan yaratılmışlardır. İblis, dumansız hâlis ateşten yaratılmıştır. Âdem ise, size anlatılan şeyden (topraktan) yaratılmıştır. Bunu Müslim, rivayet etmiştir. Hasan-ı Basri de der ki: İblis, göz açıp kapayacak bir zaman kadar bile kesinlikle meleklerden olmamıştır, çünkü o cin asıllıdır. Adem ise beşer asıllıdır. İbni Cerir et-Taberi bunu ondan sahih senetle rivayet etmiştir. Fakat İblis tabiatına hainlik etmiştir. Şöyleki: O melekler ile beraberdi ve onlara benzemeye çalışarak kendileri ile birlikte ibadet ve kulluk görevlerini yerine getiriyordu. Bu sebeple onlara yapılan hitaba dahil edildi, fakat o Allah'ın secde emrine muhalefet ederek isyan etti.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: