İçki içen müslümana kafir demek

(10618) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Bir müslümanın, içki içen müslümana kafir demesi caiz midir?


Cevap 1: İçki içmek, zina etmek ve zekat vermemek, Allah'a tevbe etmeden bağışlanmayan büyük günahlardandır. Bu konuda Ehli sünnetin görüşü: Büyük günah işleyen kimse, imanı gereği mü'mindir ve işlediği büyük günah gereği fasıktır. Eğer onu helal saymıyorsa, büyük günah işleyen kimseye kafir demek caiz değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 332) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: