İçerisinde resimler bulunan dergilerin camilere getirilmesi

İçerisinde resimler bulunan dergilerin camilere getirilmesi. (3899) no'lu fetva: (Bölümün numarası 6; Page No. 302) Soru: Bazı kardeşler insanlara bazı meseleleri, mesela el-İ'tisâm Dergisi gibi, dışarıdan ithal edilmiş etler konusunda yayınlananlara benzer meseleleri açıklamak üzere dergiler getirmektedirler. Malumdur ki dergi, içerisinde ve kapağında bazı ilim adamlarının resimlerine yer vermekte. Bu caiz midir? Yani böyle bir derginin ve içerisindeki resimlerin şerî bir meseleyi, mesela ithal edilmiş etler konusu gibi bir meseleyi açıklığa kavuşturmak üzere ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hadiste Melekler içerisinde köpek ve resim bulunan eve girmezler. buyurmuşken camiye sokulması caiz midir? Bu konuda cami ile ilgili durum nedir?


Cevap: Şeriatın kaidelerinden biri de her şeyin maksadına göre değerlendirildiğidir. Dergilerin -içerisinde resim bulunan- tercih edilen şerî bir maslahat dolayısıyla camiye sokulması caizdir. Böyle bir durum yoksa caiz değildir. Dergiler camilere sokulmadan önce resimlerin baş kısımlarının silinmesi gerekir. Dergiler saklanmak istendiğinde de böyle yapılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: