İçerisinde kabir bulunan mescitte namaz kılmak, sadaka ve yemek ikramı için buraları kullanmak

Birinci soru (8705) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 417) Soru 1: Yaşadığım şehirde (Tunus'un güneyi) bir köşesinde kabir bulunan bir mescit var. Bu kabir bir odada yalnız başına bulunuyor. Yani, bu odada namaz kılınmıyor, ancak burası her cuma gecesi bazı aileler tarafından ziyaret ediliyor, birtakım yiyecekler getirilip bu mescidin içinde tasadduk ediliyor. Bu caiz midir, bu mescitte namaz kılınabilir mi? Zat-ı alinizden bu konuları iyice aydınlığa kavuşturmanızı rica ediyorum.


Cevap 1: Öncelikle: İçerisinde kabir bulunan hiçbir mescitte namaz kılınmaz. Zira Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu nehyetmiş, kabirleri mescit edinenleri lanetlemiştir. İkinci olarak: İçerisinde kabir bulunan mescitte sadaka ve yemek ikramı yapmak caiz değildir. Çünkü bu bid'at ve kabirdeki zattan teberrük etme vesilesi olur. Eğer bu sadaka, kabirdeki zata yakın olma niyetiyle yapılırsa, bu şirk olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: