Hz. Muhammed'e (s.a.v.) imân etmemiş olan Yahudi ve Hıristiyanların kafir sayılması

(6505) no'lu fetvanın ondördüncü sorusu: Soru 14: İslam'ın Yahudi ve Hıristiyanlar, meselâ onlardan kendilerine Hz. Muhammed'in (s.a.v.) risaletinin ulaştığı ve bu risaletten haberdar olan ama Hz. Peygamber'e değil de kendi dinlerine tabi olanlar hakkındaki hükmü nedir?


Cevap 14 Kafir kabul edilirler; din ve dünya ahkamı bakımından kafirler gibi muamele görürler. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) getirdiklerini inkar etmekle birlikte kendi dinlerine bağlı kalmalarının onlara bir faydası olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: