Husâmullah ismini vermek

(12605) no'lu fetva: Soru: Allah'a hamd olsun, Allah bana bir erkek çocuğu nasip etti. Ona "Husâmullah" ismini vermeyi istedim ancak doğum ve medeni hallerle ilgili yetkili makamlar, bu ismin şeri olarak uygunluğuyla ilgili bir fetva istediler. Bu konuda gerekli fetvayı vermenizi rica ediyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: "Husâmullah" ismini vermekte bir mahzur yoktur. Fakat efdal olan, Abdullah, Abdülkerim, Abdülmelik ve benzeri Allah'a kulluğu ifade eden bir isimle yahut Muhammed, Ahmet, Salih, Süleyman ve benzeri meşhur islami isimlerden bir isimle isimlendirmektir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: