Hristiyanlık inancının batıl olduğuna dair deliller

(16953) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Hristiyanlık inancının batıl olmasının delilleri nedir?


Cevap 5: Hristiyanlık dahi bütün dinler, Hz. Peygamber (s.a.v.) gönderildikten sonra yürülükten kaldırılmıştır. Dolayısı İslam'a girmek ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) uymak gerekiyor. Zira Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah'a ve ümmî Peygamber olan Resûlüne -ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır- iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Buna şu da eklenebilir: Hıristiyanlık dini tahrif edilmiş ve içerisine putperestlik ve şirk unsurları girmiştir. Örneğin, Allah oğlu mesih inancı veya mesihin Allah olduğu veya üçün üçüncüsü olduğu inancı... Dolayısı ile bu din her durumda batıldır. (Bölümün numarası 2; Page No. 476) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: