Hilalin görülmesine elden geldiği kadar içtihat etmek

(10849) no'lu fetva: Soru: Bu mektubu Endesan ve Nikobar adasından yazıyoruz. Burası Bengal Körfezinde bulunmaktadır. Söz konusu ada Kalkuta'ya bin iki yüz km. uzaklıktadır. Bu Kalkuta şehri Hindistan'ın şehirlerinden olan adacıklar grubuna en yakın şehirdir. Size şunu belirtelim: (Bölümün numarası 10; Page No. 133) Hanefî kardeşlerimiz oruçlarına başlarken Kalkuta'dan hilalin görülmesini esas almaktadırlar. Oysa Kalkuta şehri ile bizim bulunduğumuz adalarda güneşin doğması ve batması arasında on beş dakikalık bir fark vardır. Şafii kardeşlerimize gelince onlar oruçlarına bu adalardan herhangi birinden hilalin görülmesini esas alarak başlamaktadırlar. Bunların her birinin bilinen delilleri vardır. Bu yüzden sizden kalplerimizin yatışması ve huzur bulmamız için bize cevap vermenizi rica ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun ve İslam'a ve müslümanlara yaptığınız hizmetlerde sizleri muvaffak kılsın.


Cevap Hilalin görülmesine göre amel, bu ister Kalkuta'da ister sizin bulunduğunuz adalarda olsun bu konudaki hadislerin genellik ifade eden hükmüne dayanmaktadır. Buhari'nin bu konuda Ebu Hüreyre (r.a)'dan yaptığı bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Onu gördüğünüz zaman oruç tutunuz, onu gördüğünüz zaman iftar ediniz. Eğer hava bulutlu olursa Şabanın sayısını otuza tamamlayın. Müslim'in Sahih'inde yer alan İbn Ömer (r.a) rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Onu gördüğünüz zaman oruç tutunuz, onu gördüğünüz zaman iftar ediniz. Eğer hava bulutlu olursa sayıyı otuz olarak takdir edin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: