Her gün ikindi ezanından sonra belli bazı sureleri okumak

(Bölümün numarası 2; Page No. 181)  İkindi ezanından sonra her gün belli sureleri okumak (16953) Numaralı fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Her gün ikindi ezanından sonra ve kametten önce Kur'ân-ı Kerim'den belli bazı sureleri okumanın islamda hükmü nedir?


Cevap 6 : Her gün ikindi ezanından sonra veya başka vakitlerde Kur'dan belli bazı sureleri bütün namaz kılanlar için seslice okumanın dinde aslı olmayan bir bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Mü'min kişi ezan ve kaamet arasında kolayına giden miktarda kendisi için Kur'ân okur veya nafile namaz kılar, veya tesbih, tehlil, tahmid, tekbir, istiğfar gibi zikirlerle meşgul olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: