Hadleri yerine getirmede oryantalistlere benzeyen kimse

(10719) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 7: Bazı oryantalistler, koministler ve adil islam hükümlerini bilmeyen cahiller şu iddiada bulunuyorlar: İslam 20. asırda uygulanamayacak hükümler getirmiştir. Çölde uygulanan bu hükümlerin bu gün uygulanması mümkün müdür? El kesmek caiz midir? Çünkü o çeyrek dinar çalmıştır. Düşünemeden saldırıp zina edene celde vurulması veya recmedelmesi caiz midir?


Cevap 7: Allah Te'âlâ A'lîm ve Hakîm'dir. Hükümleri koyan O’dur. Muhammed (s.a.v.)’i son peygamber olarak seçen O’dur. Muhammed (s.a.v.)’in şeriatını evrensel ve son şeriat kılan O’dur. O kullarına kendilerinden daha fazla merhamet sahibidir. İnsanlara ilk ve son olarak kendilerini ıslah edecek kuralları o koymuştur. Onlar medenî durumlarını ne kadar değiştirse de, onların ıslahı ancak peygamberleri Muhammed (s.a.v.)’in şeriatını tatbik etmeleriyle mümkündür. Farslar ve Rumlar Peygamber (s.a.v.) döneminde medeniyetin en üst seviyesine ulaştılardı. Fakat ümmet diğerlerine uygulanan şeriatın kendilerine de tatbik edilmesine icma etti. Bu ümmet ne kadar medenî bir seviyeye ulaşsa da hadlerin ve cezaların tatbiki uzak değildir. Bilakis bu vaciptir. Tecrübe en güçlü delildir. O halde hakikati tatbik etsinler. (Bölümün numarası 22; Page No. 17)  Başarı Allah'tandır!Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: