Hadis kitapları, metni ve usulünün tanıtımı

(Bölümün numarası 4; Page No. 352) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 353)  Sünnet (Bölümün numarası 4; Page No. 354)  Hadis biliminin usulü (1) Dördüncü soru, (3618) no'lu fetvadan: Soru 4: Hadis kitapları nedir? Hadis metni nedir? Hadis biliminin usulü nedir? Hadiste mü'minlerin önde geleni kimdir?.


Cevap 4: Hadis kitapları: Peygamber'in (s.a.v.) hadislerini toplayan kitaplardır. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai, Müsned-i İmam Ahmed, Muvatta-ı Malik ve benzeri kitaplar. Hadisin metni: Peygamber'in (s.a.v.) sözü, fiili ve takriridir. Hadis usulü: Sahih ve Hasen hadisi zayıf ve mevzu olandan ayırma ve bunun derecelerini açıklamadan bahseden ilimdir. Buna aynı zamanda "Mustalahul Hadis" de denir. "Mukaddimetü ibn Salah", "Elfiyetü'l-Iraki", Nevevi'nin "et-Takrib" ve İbn Hacer'in "Nuhbetü'l-Fikr" kitapları bunlardandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: