Hacca gittikten sonra isimleri değiştirmenin hükmü

Hacca gittikten sonra isimleri değiştirmenin hükmü Dokuzuncu soru, (3323) no'lu fetvadan: Soru 9: Endonezya hacı adaylarının genelinin yaptığı gibi isimleri değiştirmenin hükmü nedir? Nitekim onlar, Mekke-i Mükerreme'de veya Medine-i Münevvere'de isimleri değiştiriyorlar. Bunun sünnette yeri var mıdır yok mudur?


Cevap 9: Allah resulü (s.a.v.) kötü isimleri güzel isimlerle değiştirirdi. Şayet, Endonezya'lı hacı adaylarının isimlerini değiştirmelerindeki asıl gaye bu ise ve Hac ibadetlerini bitirdikleri veya namaz kılmak niyetiyle Mescidi nebevi'yi ziyaret etmek istedikleri için bu değişikliği yapmıyorlarsa bu caizdir. (Bölümün numarası 2; Page No. 515)  Ancak, Mekke veya Medine'de olmaları ya da Hac ibadetini bitirmeleri dolayısıyla bu değişikliği yapıyorlarsa bu hareket sünnet değil bid'attir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: