Haccın fazileti

(Bölümün numarası 11; Page No. 12)  Haccın fazileti (6614) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Kabul olunmuş hac, büyük günahları affettirir mi? Ticaret hacda ne zaman caizdir?


Cevap 1: Öncelikle: Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini duydum: Kim hacceder, (haccı esnasında) kötü, çirkin söz söylemez, münasebette bulunmazsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olarak döner. Hadis "müttefekun aleyh"tir. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Umre, diğer umreye kadar arada işlenen günahlara kefarettir. Hacc-ı Mebrur'un karşılığı ancak cennettir. Hadis "müttefekun aleyh"tir. (Bölümün numarası 11; Page No. 13) Kul, hac ve diğer salih amelleri şeri şekline uygun olarak yerine getirdiği zaman, günahlara keffaretin sebeplerindendir. Fakat büyük günahlara tevbe etmek gerekir. Zira Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. İmam İbn Münzir (Allah onar rahmet eylesin) ve bazı âlimler, zikredilen iki hadis'in zahirine dayanarak, makbul haccın, bütün günahlara keffaret olacağı görüşündedirler.İkinci olarak: Hac mevsimlerinde ticaret yapmak caizdir. Taberi, tefsirinde şu ayet hakkında İbn Abbas'tan (r.a.) şöyle rivayet etmiştir ki: (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. O da şudur: İhramdan önce veya sonra alış veriş yapmanızda size bir günah yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: