Hac ne zaman farz kılınmıştır?

Hac ne zaman farz kılınmıştır? (4624) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Hac hicretin kaçıncı yılında başlamıştır ve en sahih rivayet hangisidir?


Cevap 6: Haccın farz kılındığı yıl konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Hicretin beşinci, altıncı, dokuzuncu ve onuncu yılında farz kılındığı söylenmiştir. Bunlardan doğruya en yakın olanı son iki görüştür ki, o, dokuzuncu ve onuncu senelerde farz kılındığıdır. Allah en iyi bilendir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: