Hac ibadeti yerine getirmek için borçlanmanın hükmü

(2448) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Beş yıl önce annem benden haccetmemi istedi. O zaman bizi kutsal topraklara götürecek maddi imkanım yoktu. Birinden yüz riyal borçlandım ve bu parayla bu topraklara geldik. Burada bazı kardeşlerimle karşılaştım ve hac ibadetlerini yerine getirmemiz için her yerde bize yardımcı oldular. Daha sonra şu anda seksen yaşını geçmiş olan annem, aldığım borç sebebiyle haccımın geçerli olmadığını söyleyerek beni korkuttu. Böyle bir haccın hükmü nedir?


Cevap 2 : Bahsettiğin borç, annenle birlikte yaptığın hac ibadetini geçersiz kılmaz. Bilakis haccın geçerlidir. Allah kabul buyursun ve bundan dolayı sizi de size gerek borç vererek gerekse başka şekillerde yardımcı olanları da mükafatlandırsın. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: