Hac ibadeti yerine getirmek için borçlanmak

Hac ibadeti yerine getirmek için borçlanmak (11837) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Zilhicce ayı gelince Beytullah'ı ziyaret etme şevkim artıyordu. Fakat maaşımı almaya daha bir hafta var ve yanımda sadece ayın masraflarına yetecek kadar para kaldı. Bununla beraber iş arkadaşlarım hayatın garantisi olmadığını belirterek ısrarla onlarla birlikte hacca gitmemi istediler. İçlerinden biri bana hac masraflarını karşılayacak miktarda bir meblağ verdi. Kendisine "Borç ile hac geçerli olmaz" dediğimde bana şöyle cevap verdi: "Eğer alacaklı borçluya müsaade ederse, borç ile hac caiz olur. Ben sana bu borcu kendi rızam ve siteğimle verdim". Ben de hacca gittim ve dönünce haccımı ifa ettiğim aynı ay içerisinde hemen borcumu ödedim. Zira ben maaşımı miladi takvime göre alıyorum. Ayrıca hac için kullandığım parayı sahibinin rısası ve hayırseverliğinin bir nişanesi olarak almıştım. Allah sizleri en iyi şekilde mükafatlandırsın. (Bölümün numarası 11; Page No. 42)


Cevap 2 : Yüce Allah'ın izniyle haccınız geçerlidir. Aldığın borç haccın geçerliliğine zarar vermez. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: