Hacın hükmü

Hacın hükmü (6315) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir kısım insanlar şöyle diyorlar: Hac evlerinin kapılarındadır. Hatta sözlerinde öyle ileri gidiyorlar ki, mukaddes diyarlara giden herkesin, kalbi rahmetten boş olarak bilakis daha katı olarak döndüğünü söylüyorlar. İnsanlardan bu grubun çoğunluğunun, farzı yerine getirmeye güçleri yetiyor ancak yapmıyorlar. Bunu söyleyen kimsenin hükmü nedir? Beşinci bozan hakkında zikredilen ayet, aynı şekilde bu kimseye de tatbik edilir mi?


Cevap 2: Hac, İslam'ın rukünlerinden bir rukündür. Kim onu inkar ederse yahut beyan edildikten sonra onu beğenmezse, o küfre girer. O tevbeye davet edilir, tevbe ederse ne ala, yoksa öldürülür. Gücü yeten kimsenin, hac farizasını yerine getirmesi gerekir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: