Hacıların Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabirini ve Baki' mezarlığını ziyaret etmeleri

Yedinci soru, (10768) no'lu fetvadan: Soru 7: Erkek ve kadın hacıların, Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabrini, Baki' mezarlığını, Uhud'u ve Kuba'yı ziyaret etmeleri gerekir mi, yoksa sadece erkekler mi ziyaret ederler?.


Cevap 7: Erkek olsun kadın olsun hacıların, Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabrini ve Baki' mezarlığını ziyaret etmeleri gerekmez. Bilakis mutlak olarak kabirleri ziyaret için yolculuk yapmak haramdır. Yolculuk yapmadan da olsa bu, kadınlara haramdır. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sadece üç mescidi ziyaret amacıyla yola çıkılabilir: Mescid-i Haram, şu benim mescidim ve Mescid-i Aksa'dır. Hadis müttefekun aleyhtir. Ayrıca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah, kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Kadınlara, Mescid-i Nebevi'de namaz kılmaları ve Mescidde ve diğer yerlerde Resûlüllah'a (s.a.v.) çok salât-ü selâm getirmeleri kafidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: