Hacı adayı bir kimsenin ailesinin, yatak v.s. şeyleri, hacı adayının hacdan geri dönmesine ve bu sergilerin üzerine oturmasına kadar vakfetmesi..

Hacı adayı bir kimsenin ailesinin, yatak v.s şeyleri hacı adayının hacdan geri dönmesine ve bu sergilerin üzerine oturmasına kadar vakfetmesi (Yani hiç kimseye oturma izni vermemesi.) Birinci soru, (5954) no'lu fetvadan: Soru 1: Memleketimizde, hacc'a giden birisinin evinde kullandığı koltuk veya yatağını yıkarlar, güzel koku sürdükten sonra bir tarafa sererler. Yanı başına para ve güzel koku şişeleri koyarlar. Daha sonra insanların bu koltuk ve yatakların üzerine oturmalarına izin vermeyip: "Bunlar, hacca giden kişi hacdan dönüp gelinceye ve dilediği sergi üzerinde oturuncaya kadar vakıftır. (Yani kimse kullanamaz) derler. Bu adet'in çözümü için sizden yardım talep ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyor ve islam ümmetine faydalı olmanızı cenab-ı mevladan diliyorum.


Cevap 1: Hacı adayı bir kimsenin ailesinin yaptığı yatak serme, onu yıkama, koku sürme, hacı adayı hacdan dönünceye ve dilediği serginin üzerine oturuncaya dek başka hiç kimsenin üzerine oturmaması ve benzeri durumlarla ilgili bahsettiğin husus, sonradan meydana getirilen bir bid'at ve Allah'ın emir buyurmadığı bir yasadır. Allah teala şöyle buyurmuştur: Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? (Bölümün numarası 2; Page No. 514) Peygamber (s.a.v.)'inde şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Diğer bir hadiste de: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Dolayısıyla, bahsettiğin davranışları gerçekleştiren kiselerden uzak durulması gereklidir. Çünkü bu bir kötülüktür. Ayrıca geçmişte yaptığı hatalardan dolayı da tevbe etmesi gereklidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: