Hıristiyanların dinlerini tahrif ettikleri sabittir

(9643) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Bugünkü Hıristiyanlık dini doğru mudur, tahrife uğramış mıdır? Bununla ilgili Kitap ve Sünnetin delili nedir?


Cevap 4: Hıristiyanlar, peygamberleri Hz. İsa zamanındaki Hıristiyanlığı tahrif etmişlerdir. Bunun delili de onların "Mesih, Allah'ın oğludur" demeleridir. (Bölümün numarası 3; Page No. 421) Ayrıca "Allah üçün üçüncüsüdür" demişlerdir. Onların bu sözlerini Allah reddetmiş ve bu nedenle onları kafir saymıştır. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, "Beni ve anamı, Allah'tan başka iki tanrı bilin" diye sen mi dedin, buyurduğu zaman o, "Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.(116)Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. ... Buna benzer daha başka nasslar da bulunmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: