Hıristiyanları kardeş edinmek

Hristiyanları kardeş olarak görmek. (5930) no'lu fetva: Soru: Hıristiyanları, hiçbir fark gözetmeksizin tıpkı müslümanlar gibi kardeşlerimiz olarak görmemiz mümkün müdür?


Cevap: Hıristiyanları kardeş edinmek haramdır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. Başka bir ayette şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler. Allah (c.c.) gerçek kardeşlik hususunu müminlerle sınırlamıştır. (Bölümün numarası 2; Page No. 71)  Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Müslüman müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona yalan söylemez,hakaret etmez. Hadis Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: