Hükümlerin şerî açıdan mu'teber delillerden öğrenilmesi

Müslüman şerî hükümleridelillerinden öğrenmesi gerekir (4522) no'lu üçüncü sorusu: Soru 3: Bizim şehrimizde iki grup insan var: Bir grup her söylediklerini hadis-i şeriflerin delaletiyle desteklemekte; diğer grup ise, mesela tüm ibadetlerinde Maliki mezhebine tabi olmakta. Meselâ: Bazı kimseler, gençler rüku yaparken ve rükudan kalkarken ellerini kaldırmaktalar. Bu konuda da Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadis-i şerifini delil olarak göstermektedirler. Diğerleri ise böyle yapmayıp (ellerini kaldırmayıp) İmam Malik'in (r.a.) böyle bir uygulamada bulunmadığını ifade edip "Siz Hicret Yurdu İmamı'nın bilmediği bir şeyi mi biliyorsunuz?" demektedirler. Bu meseleyle ilgili görüşünüz nedir?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Müslümana vacip olan, şerî hükümleri şerî açıdan mu'teber olan, Kitap, sünnet ve icmâ ve kıyas gibi istinat edilen delillerinden öğrenmektir. İnceleme, araştırma ve içtihada ehilse bu şekilde davranır. Ehil değilse, ilim ehlinden güven duyduğu birine danışır, taassuba düşmeden müçhehitlerden birini taklit eder. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) gelen sahih sünnet, namaza başlama tekbiri allırken, rükûa giderken ve kalkarken, ve üçüncü rekata kalkarken ellerin kaldırılmasının meşruiyetine delalet etmiştir. Buna göre herhangi bir kimsenin sözüne dayanarak sünnete aykırılık göstermek caiz olmaz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: