Bilinen mezheplerden birini taklit etmek

(2815) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bazı insanlara göre -ibadetlerinin ve muamelatının sahih şekilde yapılabilmesi için- müslümanın bilinen dört mezhepten birini taklit etmesi gerekmektedir. Bu mezheplerin arasında İmamiyye Şiası ile Zeydiyye Şiası bulunmamaktadır. Bu görüşü, siz hocam, mutlak olarak kabul ediyor musunuz? Meselâ İmamiyye Şiası'nı taklit etmeyi yanlış görüyor musunuz?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Müslüman, hükümleri bizzat kendisi çıkarabilecek kapasitede ise, Allah ve Resûlü'nden gelene tabi olmalıdır. Böyle bir kapasiteye sahip değilse, dini bir konuda kendisine müşkül gelen meseleyi ilim ehline danışır. İlim ehli içinde, şifahi veya yazılı olarak sorarak öğreneceği en bilgili kimseyi araştırır. Müslüman bir kimsenin; İmamiyye Şiası mezhebini , Zeydiyye Şiası mezhebini ve bunlara benzer diğer bidat ehli olan Hariciler, Mutezile, (Bölümün numarası 5; Page No. 46)  Cehmiyye ve diğerler mezhepleri taklit etmesi caiz değildir. Bilinen dört mezhepten birine intisap etmesinde ise mensup olduğu mezhebe taassupla bağlanmaması ve mezhebe bağlılık uğruna delile muhalefet etmemesi durumunda herhangi bir sakınca yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: