Hükümet borç bara veriyor. Ödemeyi yapan banka belli bir oran alıyor

(20957) Numaralı fetva: Soru: Biz Avusturya'da yaşıyoruz. Burada hükümet yeni kurulan şirketlere yardım olarak bir miktar para veriyor. Hükümet; posta, faks, telefon ve bunlar dışındaki şeylerin masrafı olarak %1 alan bankaya bizi havale ediyor. Bankanın aldığı bu para hükümetin bize verdiği parayla hiçbir bağlantısı yoktur. Sadece posta, telefon ve diğer şeylere karşılık bunu almaktadır. Örneğin biz yaklaşık olarak bin (1000) dolar alacağız. Bunu geri ödediğimizde posta, faks, telefon ve diğer şeylerin masrafı olarak artı % 1 ödeyeceğiz. Banka yaptığı masraflara karşılık bu cüzi oranı almaktadır. Şimdi soru şudur: Bankanın masraf bedeli olarak aldığı faiz midir? Yoksa değil midir? Cevaba karşılık Allah size hayır mükâfat versin. (Bölümün numarası 11; Page No. 104)


Cevap: Borçla beraber söz konusu bankanın aldığı bu oran faizdir. Çünkü bunun gerçeği, malı belli bir fazlalıkla geri vermektir. Bu da Ribe'l-fazl (fazlalık faizi) ve Ribe'n-nesîe'yi (gecikme faizi) bir arada yapmaktır. Bu ikisi de haram olup bununlarla olan muameleyi terk etmek vaciptir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: