Hûd sûresinin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 231)  Hûd Sûresinin tefsiri (Bölümün numarası 4; Page No. 232) (6246) no'lu fetva: Soru: Şu ayeti kerimede İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. murad edileni şöyle tefsir edenler bulunmaktadır: Lût (a.s.) bu sözüyle şunu kasdetmektedir: Gelin bu ahlaksızlığı -zinayı- kendi sulbümden olan kızlarımla yapın! Ayrıca ayetin, müfessirlerden gelen tefsirine göre Lût (a.s.) iman etmiş olan tüm kadınların babasıdır. Ve Hz. Lût, ayetin zahirdeki bağlamının hilafına olarak şerî evliliği kastetmektedir. Ve bunu, zinanın homoseksüelliğe göre fıtrata daha yakın, aykırılığının daha düşük seviyede olduğu şeklinde illetlendirmektedir. Ayrıca -meşhur kaideye göre- iki mefsedetin (kötülüğün) en büyüğü olan homoseksüelliği zararı daha az olan zina ile savma maksadı bulunmaktadır. Bu tefsirle ilgili görüşünüz ve bu şahısla ilgili hükmünüz nedir?


Cevap: Şu cümle İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. (Bölümün numarası 4; Page No. 233) cümlesiyle kastedilen, o kafirleri kadınlarla evlenmeye, -kendilerine peygamber olarak gönderilmiş olması bakımından ister kendi kızları ile olsun, ister kavminin kızları ile olsun ki kavminin kızları da hükmen kendi kızları sayılır- helal yolla cinsel ilişkide bulunmaya, zira kavminin kızları da hükmen onun kendi kızlarıdır. Homoseksüellikten ve Lût'un misafirlerine karşı ahlaksızlık yaparak haddi aşmaktan uzak durmaya teşvik etmesidir. Her halukarda Hz. Lût'un kendi kızları veya ümmetinin kızları ile zina etmeleri konusunda izin verildiği varid olmamıştır. Zira zina, Allah te'âlâ'nın tüm şeriatlarında büyük günahlardandır. Dolayısıyla peygamber, böyle bir konuda izin vermiş olmaktan tenzih edilir. Bu konuda peygamberin homoseksüellikten daha hafif derecede olduğundan dolayı zinaya izin vermiş olduğunu söyleyen kimse, büyük bir hata ve yanılgı içindedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: