Gusül

4570

Guslün tanımı

Guslün sözlük anlamı

Bir şeyin tamamını suyla yıkamak

Guslün dindeki anlamı

Yüce Allah’a kulluk maksadıyla vucüdun tamamını suyla yıkamak

Gusül abdesti gerektiren durumlar

1- Meninin çıkması

Meni: Şehvetle yerinden ayrılıp tenasül uzvundan ve fışkırarak dışarıya çıkan ve bozuk yumurta gibi kokan beyaz renkli koyu bir sıvıdır.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Eğer, cünüp iseniz, temizlenin» (Maide: 6)

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de şöyle buyurmaktadır: “Ancak su (meni) atacak olursan o zaman yıkan!” [Ebu davud rivayet etmiştir]

Su atmaktan kasıt, çıkması ve fışkırmasıdır. Buradaki sudan kasıt menidir.

- Konuyla ilgili çeşitli hususlar :

1. Kişi ihtilam olup ondan meni çıkmazsa ona gusül gerekmez. Uyandıktan sonra meni çıkarsa o zaman gusletmesi gerekir.

2. Kişi, meniyi görüp de ihtilam olduğunu hatırlamazsa –meninin çıkışı sebebiyle- gusletmesi gerekir.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Su ancak sudan dolayı icap eder.” [Müslüm rivayet etmiştir]

Yani gusül, meninin çıkışından dolayı icap eder.

3. Tenasül uzvunda meninin dolaştığını hissedip de meni çıkmazsa gusül gerekmez.

4. Şehvet sonucu olmaksızın bir hastalık veya rahatsızılıktan dolayı meni çıkarsa gusül gerekmez.

5. Cünüp olan bir kişiden, gusül abdesti sonrası, çıkan meni tekrar gusül gerektirmez. Çünkü çoğunlukla şehvetsiz çıkan bir menidir. Abdest almak yeterlidir.

6. Kişi uykudan uyandığında üzerinde sebebini hatırlamadığı bir ıslaklık görürse şu üç şeye dikkat etmelidir:

A- Meni olduğundan emin olması. Çıkan meninin ihtilam sonucunda olup olmadığını ister hatırlasın ister hatırlamasın, bu durumda gusül abdesti alması gerekir.

B- Meni olmadığından emin olması. Ona gusül gerekmez. Çıkan sıvının hükmü idrarın hükmü gibidir.

C- Meni olup olmadığı noktasında şüpheye düşerse iyice düşünür; eğer bu sıvının kesin meni olduğuna kanaat getirirse, bu sıvı menidir, yok şayet mezi olduğuna kanaat getirirse, bu sıvı mezidir. Hiçbir şey hatırlamazsa ihtiyaten gusül abdesti alması gerekir.

7. Kişi bir meni görür de ne zaman ihtilam olduğunu hatırlamazsa gusül abdesti alması gerekir.

2- Cinsî münasebet

Erkeğin cinsel uzvunun kadının cinsel uzvuyla buluşması. Erkeklik uzvunun baş kısmının kadının cinsel uzvuna tamamen girmesiyle gerçekleşir.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Sünnet yeri sünnet yerini aşınca gusul yapmak gerekir.” [Tirmizi rivayet etmiştir]

3- Kafirin müslüman olması

Çünkü “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) İslam’a giren Kays bin Âsım’a gusletmesini emretti” [Ebu davud rivayet etmiştir]

4- Hayız ve nifas kanının kesilmesi

Aişe (radiyellahu anha) Fatıma binti Ebi Hubeyş’a: “Hayız kanı gelirse namazı bırak, giderse guslet/yıkan ve namaz kıl” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler] demiştir.

Nifas icma ile hayız gibidir.

5- Ölüm

Bunun delili, Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in, kızı Zeynep vefat ettiğinde söylediği şu sözdür: “Onu üç, beş veya eğer uygun görüyorsanız daha fazla yıkayın.” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler]

Guslün alınış şekli

Gusülde vacip olan, bedenin tamamını -hangi şekilde olursa olsun- gusül abdesti niyetiyle suyla yıkamaktır. Fakat müstehab olanı, Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ’in gusül alış şeklini uygulamasıdır.

Müminlerin annesi Meymune (radiyellahu anha) Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in gusül alış şeklini bizlere şöyle anlatmaktadır: “Peygamber cenabetten dolayı abdest almak için abdest suyunu hazırladı. Sonra sağ eli ile sol eline iki ya da üç kez su döktü. Sonra avret mahallini yıkadı, daha sonra iki ya da üç kez elini yere veya duvara sildi. Sonra ağzını çalkaladı, burnuna su verdi, yüzünü ve kollarını yıkadı. Sonra başından aşağı su döküp bütün vücudunu yıkadı. Daha sonra bulunduğu yerden biraz kenara çekilerek ayaklarını yıkadı. Ona (kurulanması için) bir bez getirdim. Fakat, almadı. Eliyle suyu silkelemeye başladı.” [Buhari rivayet etmiştir]

Şu şekilde alır :

1. Her iki elini yıkar. (iki veya üç kere).

2. Avretini yıkar.

3. Elini yere veya duvara sürer. (iki veya üç kere).

4. Namaz abdesti gibi abdest alır, yalnız ayağını yıkamaz.

5. Başının üzerine su döker.

6. Diğer vucudunu yıkar.

7. Yıkama yerinde ayrılıp her iki ayağını yıkar.

Faydalı bilgiler

- Kadının hayız ve cenabetten yıkanmak için saçını çözmesi gerekmez, yeter ki, saçın üzerine dökülen su saç köklerine kadar ulaşsın.

- Hayız kanı kesilen kadının, gusül abdestini tamamladıktan sonra misk ve güzel kokulu bir pamuk parçasını kan izinin bulunduğu yere sürmesi müstehabtır.

- Cünüplükten dolayı aldığı gusül abdestiyle kişinin –abdeste niyet etmiş olsun ya da olmasın- namaz kılması caizdir.

Cünüp olan kişiye haram kılınan şeyler

1- Namaz

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolculukta olmanız hariç- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın.» (Nisa: 43)

2- Kabeyi tavaf etmek

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Beytüllah’ı tavaf etmek, namaz kılmak gibidir.” [Nesai rivayet etmiştir]

3- Mushafa dokunmak

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Ona ancak temizlenenler dokunabilir.» (Vakıa:79)

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de şöyle buyurmaktadır: “Mushaf’a ancak temiz olan dokunur.” [Malik, Muvatta’da nakletmiştir]

4- Kur’ân okumak

Ali (radiyellahu anh) anlatıyor: “Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) helâdan çıkar, bize Kur’an okutur, bizimle et yerdi. O’nu cünüplükten başka hiçbir şey Kur’an okumaktan alıkoymazdı.” [Tirmizi rivayet etmiştir]

5- Yolculuk durumu dışında camide oturmak

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolculukta olmanız hariç- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın.» (Nisa: 43)

Namaz
Kabeyi tavaf etmek
Mushafa dokunmak
Kur’ân okumak
Mescitte oturmak

Müstehab olan gusüller

1- Cuma namazı için alınan gusül:

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Her kim Cuma günü abdest alırsa; ne güzel yapmıştır. Kim de guslederse, daha değerli bir iş yapmış olur.” [Ebu davud rivayet etmiştir]

2- Umre ve hac için ihrama girerken gusletmek:

Zeyd bin Sabit (radiyellahu anh) anlatıyor: “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in, hac için ihrama girmek istediğinde elbiselerini çıkarıp yıkandığını gördüm.” [Tirmizi rivayet etmiştir]

3- Ölüyü yıkadıktan sonra gusletmek:

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim ölü yıkarsa, yıkansın.” [İbnu Mace rivayet etmiştir]

4- Her cinsi ilişkiden sonra gusletmek:

Ebu Râfi (radiyellahu anh) anlatıyor: “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bir gece hanımlarını dolaştı ve tek tek hepsinin yanında gusül abdesti aldı. Ben; Ey Allah’ın Resulü! Tamamı için bir defa abdest alman yeterli olmaz mı?’ dedim. ‘Bu daha güzel, daha hoş ve daha temiz” [Ebu davud rivayet etmiştir] buyurdu.

Yapılmaması gerekenler

1- Cünüplük sebebiyle alınacak guslü, namaz vakti çıkıncaya kadar geciktirmek.

2- Hayızdan temizlenen kadının farz namazı terketmesi. Örneğin öğle namazının vaktinin çıkmasına bir rekatlık zaman dilimi kala hayızdan temizlenen bir kadın, hemen gusledip öğle namazını kılmalıdır. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim sabah namazından bir rekât güneş doğmazdan önce kılabilirse, sabah namazına yetişmiş demektir. Kim ikindi namazından bir rekât güneş batmadan önce kılabilirse ikindi namazına yetişmiş demektir.” [Buhari ve Muslim rivayet etmişler]

01-09.jpg


Tags: