Gerdek gecesinde silahla ateş etmek

(16915) no'lu fetva: Soru: Hicaz bölgelerinin bazı köylerinde evlenme esnasında bazı insanların bir takım adetleri vardır: 1): Gelinin konvoyundaki arabalara renkli bayraklar asılır. Bu bayraklar, beyaz ve yeşildir. Aynı şekilde evlenen erkeğin evine de bir kaç hafta süre ile bayraklar asılır. Bu bayraklar zaman zaman bir kaç ay asılı kalmaktadır. 2): Gelin babasının evinden çıkarken baba kızının yanında evden çıktığını ilan etmek amacı ile silah atmaktadır. Ya da bunu damat veya onların yakınları yapmaktadır. Aynı şekilde gelin koca evine varınca yine silah atılmaktadır. Hatta bu durum, bazı kabilelerde adet ve gelenek haline gelmiştir. 3): Kadınlar müzik, davul ve eğlence eşliğinde müzik kaseti dinlemektedirler. Sonra da oynamaktadırlar. Zât-ı âlinizden cevap bekliyorum. Allah sizleri korusun ve doğru adımlar atmanızı nasip ve müyesser eylesin. (Bölümün numarası 19; Page No. 125)


Cevap: Önce şunu bilmek gerekir ki, Hz. Peygamber nikahın ilan edilmesini teşvik etmiş, böylece onunla zinanın birbirinden ayrılmasını istemiştir. Fakat bu ilan, meşru bir şekilde olmalıdır. Meşru olanı, nikaha şahitlik, kadınların def çalması, edep dışı olmamak kaydı ile onların şarkı söylemeleri şeklinde olmasıdır. Ancak şarkı söylerken fitneye yer verilmemeli, kadın-erkek bir arada (ihtilat) olmamalıdır. Ayrıca ilan, düğün yemeğine davet şeklinde de olur. Dolayısı ile sizin sorduğunuz sorunun cevabı şudur: 1): Gelinle damadın bindikleri arabaya ve evlere bayrak asmak bazı cahiliye ehli kimselerin yaptıklarına benzemek demektir ki, islam bunu ortadan kaldırmış ve yasak etmiştir. Bu bağâyâ nikahı diye bilinir. Kadınlar cahiliye döneminde evlerine bayrak asarlardı. Bunlarla birleşmek isteyenler bu evlere girerlerdi. Bunun için nikahı ilan etmek maksadı ile söz konusu bayrağı asmak caiz değildir. 2): Nikahta silahla ateş etmek şer'i bir ilan değildir. Bunun yasak edilmesini gerekli kılan bir takım mahzurları vardır. 3): Musiki, davul ve başka eğlence aletleri ile birlikte şarkı kaseti dinlemek sonra da kadınların onun yanında oyun oynamaları münkerdir ve caiz değildir. Bu ister nikah vesilesi ile olsun isterse başka bir vesile ile olsun fark etmez. (Bölümün numarası 19; Page No. 126) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: