Gerçek kulluk

(Bölümün numarası 1; Page No. 84) Altıncı soru: (4150) rakamlı fetvadan Soru 6: Gerçek kulluk (kölelik) nedir? Kişinin bir başkasını, İslam dışı bir yolla da olsa kul (köle) yapması mıdır?


Cevap 6: Kulluk türlü türlüdür: 1- Gerçek ve genel kulluk ki, her zaman ve bütün mahlukat için geçerlidir, Allah'tan başkasına yapılmaz. Allah tealanın şu sözünde olduğu gibi: Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahman'a gelecektir.(93)O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.(94)Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna tek başına (yapayalnız) gelecektir. Yine Müslim'in Ebu Zer-I Gıfari radiyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis-I kudside olduğu gibi… Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım; onu sizin aranızda da haram kıldım; öyleyse birbirinize zulmetmeyin. . Ve yine hadis-I şerifte geçen meşhur duada olduğu gibi: Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir.Senin, benim hakkımdaki takdirin adâlettir. Kendini isimlendirdiğin, Kitabında indirdiğin, kullarından birisine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana âit her isimle: Kur’an’I, kalbimin baharı, göğsümün nûru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl. Bu; bütün kainatın gerçek, genel ve fıtri kulluğudur. Bunun muktezası şudur: Allah kainatta dilediği gibi tasarrufta bulunur ve bütün varlıklar -isteseler de istemeseler de- ona boyun eğerler. " O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur", " O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır". (Bölümün numarası 1; Page No. 85) 2- Onurlandırma ve ikramda bulunma anlamındaki kulluk ki, Asfiya, evliya, peygamberler, melekler ve Allahın diğer salih kulları için geçerli olan bir kulluktur. Şu ayet-I kerimede olduğu gibi: Bir gece (Muhammed) kulunu Mescid-I Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-I Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. . Meleklerle ilgili: Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. . Allahın salih kullarıyla alakalı: Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler); ( Furkan suresinin son ayetine kadar) Bu gerçek ve özel bir kulluktur ki, Cenab-I Allah bu tür kulluğu, seçkin, salih kullarına, -onurlandırma ve ikramda bulunma kabilinden- tahsis etmiştir. 3- Kullar arasındaki kulluk (kölelik) ilişkisidir ki, özel, sınırlı ve sürelidir. Bu da ya şer'idir; Müslümanlarla kafirler arasında bir savaş vuku bulmuş ve savaş ganimeti olarak bu kişiler köle edinilmiş veya hukuki yollarla satın alınmışlardır, ya da gayr-I şer'idir ki: Özgür insanların kaçırılarak, zorla ve zulmen tasallut edilerek köleleştirilmesi ve bu şekilde köleleştirilmiş kişilerin satın alınması yoluyla olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allah Teala hazretleri dedi: "Üç kişi vardır ki, kıyamet günü ben onların hasmıyım: "Benim adıma (yemin) edip sonra sadakatsizlik eden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen kimse, bir işçiyi ücretle tutup çalıştırdığı halde ücretini vermeyen kimse… (Bölümün numarası 1; Page No. 86)  (Buhari ve Müslim rivayet etmiştir) Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: