Geleceği temin etmek için çalışmak

(19359) Numaralı fetvanın birinci sorusu: (Bölümün numarası 2; Page No. 506)  Soru 1 : Çalışan bir kadının şöyle demesi veya şu inancı müslümanda kaza ve kader inancının zayıflığına delalet eder mi?: "Kendisi ve çocuklarının geleceğini teminat altına almak için çalışmaktadır. çünkü eğer boşanırsa ya da eşi vefat ederse günlerin ona ne getireceği belli değildir."


1 : Mümin, Allah'ın kaza ve kaderine iman eder. Ayrıca O Allah'ın onun rızkını daha annesinin karnında kendisine ruh üfürülürken yazdığına inanır. Ayraca rızıkının şüphesiz geleceğine inanır. Zira Abdullah b. Mesud'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v)'ın şöyle buyurduğu sabit olmuştur: "Şüphesiz, sizden biri­nizin annesinin karnındaki yaratılışı tamamlanır. Derken Allah meleği gönderir ve meleğe 4 kelime: "Rızkını, ecelini,şakî veya saîd olduğunu" yazmasını emreder. Ayrıca Cabir b. Abdillah Radi Allahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s.) şöyle demiştir: Ey insanlar! Allah'tan korkunuz ve (dünyalığı) istemekte mutedil olunuz(helal ve temiz olanı isteyiniz). Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiç bir nefis ölmeyecektir. O halde (rızık talebinde) Allah'tan korkunuz ve (dünyalığı) istemekte mutedil olunuz (ifrat ve tefritten sakınınız). Helal olan (dünyalığ)ı alınız ve haram olanı bırakınız." Onu İbn-i Mâce (Süneninde cilt2: Sayfa:725 ) ve İbn-i Hibban (Sahih)'inderivayet etmiştir. (Bölümün numarası 2; Page No. 507)  insanın rızk talebiyle çalışması ve meşru sebeplere onlara güvemeden ve rızkı, fayda ve zararı verenin sadece Allah olduğuna inanarak tevvessül etmesi bu iman ve itikada zıt değildir. İnsanların ağzında dolaşan " geleceğimi ve çocuklarımın geleceğini teminat altına alıyorum" gibi sözler, kendilerine aşırı derece itimat eden ve sadece makam ve maddiyata önem verenlerin sözleridir. kendisinin tam olarak Allah'a tevekkül inancına zarar veren bu tür sözlerden müslüman kişinin uzak durması gerekir. Çünkü bu sözler Allah ve Rasulü'nün (s.a.v.) emrettiği şekilde müslümanın tam olarak Allah'tan ümit edip ondan korkmasına, şiddet ve sıkıntı anında meşru sebeplere de tutunarak Allah'a sığınmasına da zarar vermektedir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: