Gazaba uğramışların oturuşlarından nehyetmek

(19446) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Dinen sakıncalı şekilde oturma hakkında bazı kitaplarda bilgiler var. Bu oturuş ta, gazaba uğrayanların oturuşu olarak isimlenmiştir. Ben yasaklanan oturuş şeklinin ne olduğunu anlamadım, bana bunu açıklar mısınız?


Cevap 4 : Bu yasaklanan oturuş, Eş-Şerîd b. Süveydin hadisinde sabit olmuştur, Eş-Şerîd b. Süveyd (r.a.) dedi Ben oturduğum sırada, Resulullah (s.a.v.) bana uğradı. O sırada sol elimi sırtımın gerisine koymuş, (sağ) elimin kabası üzerine dayanmıştım. Bana: "Gazaba uğramışların oturuşuyla mı oturuyorsun?"dediler. , Ahmed ve Ebu Davud (Bölümün numarası 26; Page No. 111)  rivayet etti, Hakim de hadisi tashih etti. Ez-Zehebi ona muvafakat etti. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: