Gayrimüslimlerin mescidlere girmesi

Gayrimüslimlerin Mescide Girmesi (2922) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Gayrimüslimlerin mescidlere girmelerinin hükmü nedir?


Cevap 7: Müslümanların, gayrimüslimlerin Mescid-i Haram ve çevresine girmelerine imkan tanımaları haramdır. Allah te'âlâ buyurur ki: Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Diğer mescidlere girmeleri hakkında bazı âlimler ise buna mani bir delil bulunmaması sebebi ile cevaz vermişlerdir. Bazıları bunu Mescid-i Haram'a kıyas ederek caiz olmadığını söylemişlerdir. (Bölümün numarası 6; Page No. 280) Doğru olan ise bunun şer'i bir maslahat, ya da buna götüren bir ihtiyaç sebebi ile caiz olmasıdır. Ki bunlardan birisi o kişinin duyacağı bir şey sebebi ile islama girme imkanının bulunması veya mescidde su içme gibi bir takım ihtiyaçlarını gidermek olabilir. Nitekim Resulullah (s.a.v.) Sümâme b. Esâl el-Hanefı'yi müslüman olmadan önce mescide sokmuş, Sakif ve Necran Hıristiyanları heyetini müslüman olmadan önce mescidde konuk etmiştir. Bu uygulamada büyük faydalar bulunmaktadır. Bu da onların, Resulullah'ın (s.a.v.) hutbe ve vaazlarına kulak vermeleri , namaz kılan ve Kur'ân okuyanları görmeleridir. Bu ve benzeri hususlar da mescide devamlılık gösteren kimselerin elde ettiği büyük faydalardandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: