Gaybı bildiğini iddia eden fasık kahinin arkasında namaz kılmak

(2948) no'lu fetva: Soru: Arraf ve kahininin insanlara imam olması caiz midir? Gelecekte gaybı bildiğini iddia eden fasık kahinin arkasında namaz kılmanın hükmü nedir?. Güney Afrika'da âlimlerden bir kahin topluluğu var, (Bölümün numarası 1; Page No. 600) zayıf müslümanlardan milyonların kafasını karıştırıyorlar ve sihir, kahinlik, tılsım yazma ve cinleri kullanmak suretiyle onların mallarını yiyorlar. Yine burada bazı Hindli ve Pakistanlıların yanında bir saç var, onu Peygamber'in (s.a.v.) saçı olduğunu iddia ediyorlar ve onunla insanları kandırıyorlar. Bu saçı sergiledikleri Anes'in bir mahallesinde onları kim ziyaret ederse, 30 cüneyh yahut 100 cüneyh ödüyor. Bu caiz midir?. Biz onların yaptığını kabul etmiyoruz, bu konuda bize fetva veriniz.


Cevap: Yıldızlara yahut kitaba bakmak, yahut kuma yazı yazmak yahut cinleri kullanmak veyahut benzeri normal olmayan bir şekilde, arraf ve kahinlerden kim gaybı bildiğini iddia ederse, kafir olur. Bununla ilgili Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ayeti oku. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Peygamber (s.a.v.) bunu şu sözüyle beyan etmiştir: Kim arrafa gider ve ondan bir şey sorarsa, kırk gece namazı kabul olmaz. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Kim kahine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, muhakkak Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 1; Page No. 601) Kim arraf veya kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. . Hadisi dört hadis imamı ve Hakim rivayet etmişlerdir. Hakim, o ikisinin şartına göre hadisin sahih olduğunu söylemiştir: Yine şöyle buyurmuştur: Kuş uçuran ve kendisi için kuş uçurulan, fala bakan veya baktıran, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir kahine gider de söylediğine inanırsa, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hadisi Bezzar ceyyid senediyle rivayet etmiştir. Buna göre, bunların durumunu bilen kimsenin, onların arkasında namaz kılması caiz değildir ve onların arkasında kıldığı namaz sahih olmaz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: