Günah işlenen davetlere icabet etmek

Soru 5 : Müslüman veya gayrimüslim genç kızların bulunduğu umuma açık parklarda yapılan ve davet edildiğimiz düğünlere katılmak caiz midir? Park alanı büyüktür ve orada oturacağımız geniş alanlar mevcuttur. Kişi kadınlardan uzak mekanda tek başına veya arkadaşlarıyla oturmak suretiyle düğüne katılırsa günahkar olur mu? Ancak tören aynıdır. Kişi bayanları görmekte, kadınlar da onu görmektedir. Bir veya daha fazla kızın merak veya başka sebeple gelip erkeklerin yanında oturması da ihtimal dahilindedir. (Bölümün numarası 19; Page No. 106)


Cevap 5 : Uzakta otursa bile kişi bu davete icabet etmemelidir. Çünkü bu tören fitne mekanıdır ve günahtan âri değildir. Davete icabet eden kişi başkasının yaptığı yanlışa katılmış ona karşı susmuş ve rıza göstermiş gibidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: