Yanılarak bir rüknü terketmek

Soru 4: İmam bize öğle namazını kıldırdı ve birinci teşehhüd için oturmuş olduğu ilk iki rekatta yanılarak birinci teşehhüdde oturmadı. (Bölümün numarası 7; Page No. 140) O kalktı ama cemaat oturdu. Ardından ona: Subhanallah, diye seslendiler ancak oturmadı. Zira o ayaktaydı biz de ayağa kalktık. Namazı bitirdikten sonra da sehiv secdesi yaptı. Birinci teşehhüdde oturmadığı bilindiği halde bu namazın geçerlilik derecesi nedir?


Cevap 4: Durum anlattığınız gibi ise namazınız geçerlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: