Sehiv secdesinin şekli

(4520) no'lu fetva: Soru: Cemaatle kendilerine namaz kıldıran ve yanılarak dört rekatlı bir namazda beşinci rekatı kılan imam arasında ihtilaf meydana geldi. Onlardan bazıları, imam fazla rekatı kılıncaya kadar oturarak bekledi ve onunla beraber teşehhüd yapıp onunla beraber selam verdiler ve ona tabi olmamış oldular. Onlardan bazıları, fazlalığı bildikleri halde onunla beraber ayağa kalktılar. Onlardan bazıları da fazlalıkta şüpheye düşerek onunla beraber ayağa kalktılar. Bundan dolayı, gelecekte benzeri bir şey meydana gelirse, memumun bilmesi gerektiği şekilde zat-ı âlinizden bize fetva vermenizi rica ediyorum. Allah sizi korusun.


Cevap: İmamının, dört rekatlı bir namazda beşinci rekatı kılmak için kalktığını bilen bir me'mum, onu "sübhanellah" diyerek uyarır. Eğer dönerse, bir problem yok, yoksa oturur, imamı bekler ve onunla birlikte selam verir. Böylece, soruda zikredilen, oturup imamla birlikte selam verenin namazı sahihtir. Uyulması caiz olmadığı için, kendisine uyulmayacağına dair şeri hükmü bildiği halde imamla birlikte kalkan ve ona tabi olan kimsenin namazı batıldır ve namazını iade etmesi gerekir. Namazın tamam olmadığını bilen yahut tamam ve noksan olmasında şüpheye düşen kimseye gelince, onunla birlikte namazını tamamlaması için imama tabi olması gerekir. Buna göre, soruda zikredilen, şüphe ederek imamla birlikte kalkan kimsenin namazı sahihtir. Namazın noksan olduğunu bilerek tamamlamak üzere onunla birlikte kalkan kimsede aynıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: