Sehiv secdesinin şekli

(7632) no'lu fetvanın dördüncü, beşinci ve altıncı soruları: Soru 4: İmam namazında fazlalık yahut noksanlık yapar ve ancak selamdan sonra anlarsa, sehiv secdesinin şekli nasıl olur? Bir me'mum, kaçırdığı bu namazı tamamlamak için kalktığı zaman, sehiv secdesini nasıl yapar? O secde ettiği zaman imamla birlikte secde eder mi, yoksa etmez mi?


Cevap 4: Sehiv secdesi, bilerek yapıldığı zaman namazı bozan her yanılmada yapılması vaciptir ve yeri selamdan öncedir. Çünkü Ebi Said, Abdullah b. Buhayne ve diğerlerinden rivayet edilen hadis buna delildir. Ancak bir rekat ve daha fazla noksanlıktan dolayı yahut zann-ı galibine göre namaz kılan onu tamamlamış ise selamdan sonradır. Çünkü Ebu Hureyre ve İmran b. Husayn'ın, zülyedeyn kıssasında buna delalet eden hadisi ve İbn Mesud'un, zann-ı galibe göre kılınacağına dair hadisi buna delildir.Böylece anlaşılmıştır ki, namazında ziyade yapan ve ancak selamdan sonra farkına varan bu imam, döner sehiv secdesi yapar sonra selam verir. Eğer bir rekat ve daha fazla noksan kılmışsa, onu kılar sonra selam verir, sonra sehiv secdesi yapar ve sonra selam verir. (Bölümün numarası 7; Page No. 128) Me'muma gelince, kaçırdığını kılmak üzere kalkmadan önce imamıyla birlikte secde etme imkanı olursa bunu yapar, ancak imamı sehiv secdesi yapmadan önce namazını tamamlamak üzere kalkmışsa, bununla imamından ayrılmış olur ve imamı sehiv secdesi yaptığı zaman imamla birlikte secde yapmaz ve tafsilatı daha önce geçtiği gibi, kaçırdığını kıldıktan sonra sehiv secdesi yapar.


Tags: