Sehiv secdesinin şekli

Sehiv secdesinin şekli. (2677) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Sehiv secdesi, tekbirle başlanan ve selamla biten bir namaz sayılır mı? Tilavet secdesinde okunan dua nedir?


Cevap 5: Sehiv secdesi, bir namaz sayılır, her iki secdesinde her eğiliş ve kalkışta tekbir getirilir ve selamla bitirilir. Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edilen sahih sünnet buna delalet etmektedir. Bu konuda rivayet edilen hadislerin umum ifade etmesinden dolayı, hem bunda hem de tilavet secdesinde, namazın secdesinde okunan şey okunur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: