Secdede ne söyler?

(Bölümün numarası 6; Page No. 444) (9044) no'lu fetvanı ikinci sorusu: Soru 2: Bir insan namazda iki secde arasında "Rabbim, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet ver" (ilh) yerine "Rabbim, beni ve ana babamı bağışla" der yahut başka bir dua okursa bu namaza zarar verir mi? Aynı şekilde bir kimse namazında yanılır ve unuttuğunu sandığı fiili tekrar ederse, kişinin imamla birlikte namazı kılıp ve Fatihayı okuduktan sonra me'mumun, Fatiha'yı okuyup okumadığı konusunda tereddüt edip, bundan sonra onu okursa, bunun hükmü nedir? Sehiv secdesi yeterli midir?


Cevap 2: Birinci olarak: Efdal olan, iki secde arasında rivayet edilen duayı okumasıdır. Ona ilave yapar yahut noksanlaştırırsa namazı batıl olmaz.İkinci olarak: Yanılarak bir fiili tekrar etmek namazı bozmaz. İster imam, ister münferid, isterse me'mum olsun fark etmez. İmam, münferid yahut mesbuk olursa sehiv secdesi yapması gerekir. Eğer namazın başından itibaren me'mum ise, sehiv secdesi yapması gerekmez ve imamın yaptığı onun da yerine geçer. Sehven rüku ve secdeyi tekrar etmesi gibi. Sehven Fatihanın tekrarına gelince, bunun için sehiv secdesi gerekmez.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.),ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: